Refundering

Du kan få refunderet dine billetter i forbindelse med, at Frederiksberg Svømmehal er lukket for renovering.

Indhold

  English version below

  Sådan får du dine billetter refunderet

  Frederiksberg Svømmehal er lukket pga. renovering. Vi refunderer ubrugte klippekort og månedskort samt gavekort.

  For at få pengene tilbage skal du udfylde nogle oplysninger via ét af nedenstående links. Det tager cirka fem minutter at udfylde. Det er desværre ikke muligt at benytte de ubrugte kort, når svømmehallen åbner igen efter renoveringen.

  Klippekort er gyldige i 3 år, men vi forlænger denne periode svarende til perioder med nedlukning på grund af Corona-virus.

  Vigtig info inden du går i gang:

  • Du skal logge ind med NemID. 
  • Hav dit klippekort klar, da du skal indtaste oplysninger fra kortet i systemet og uploade et tydeligt billede af klippekortet. 
  • Hvis du udfylder fra din smartphone eller tablet, kan du tage billedet direkte og uploade i formularen. Denne løsning anbefales.
  • Hvis du udfylder formularen fra en computer, skal du først gemme billedet på din computer. 
  • Vi beder om dit telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis vi har spørgsmål til dine oplysninger.
  • Alle oplysninger, du giver, vil blive behandlet fortroligt.  
  • Når du har udfyldt formularen, vil du modtage en kvittering i din e-Boks. 
  • De penge, du har til gode, vil blive overført til din NemKonto fra Frederiksberg Kommune. Når vi har overført pengene, vil dit kort blive annulleret i vores system.

  Hvis du har brug for at tjekke din saldo i bookingsystemet, så klik her

  Klik på et af følgende links:

  Kontakt os

  Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at sende os en mail på svomrefundering@frederiksberg.dk. Alle ansøgninger behandles løbende, og pengene indgår automatisk på din konto med teksten "Udbetaling fra Frederiksberg Kommune".

   

  How to get your tickets and cards refunded

  Frederiksberg Swimming Pool & Spa is closed due to renovation. We refund unused multiple ticket coupons (“klippekort”) and season tickets (“månedskort”) as well as gift cards.

  To get the refund, we ask you to fill out the required information via one of the links below. Please notice that it is not possible to use your unused cards when the swimming pool reopens after the renovation.

  Multiple ticket coupons are valid for 3 years. The period of validity will be extended corresponding to periods of closure due to Corona virus.

  Important information before you start:

  • You must log in with NemID.
  • Please have your multiple ticket coupon ready, as you must enter information from the coupon in the system and upload a photo.
  • If you fill in the form on your smartphone or tablet, you can take the photo directly and upload in to the form. This solution is recommended.
  • If you fill out the form using a computer, first save the photo on your computer,
  • We ask for your telephone number in order to be able to contact you if we have any questions about your information.
  • All information you provide will be treated confidentially.
  • Once you have completed the form, you will get a receipt in your "e-Boks".
  • The refund will be transferred from Frederiksberg Municipality to your NemKonto.
  • Once we have transferred the money, your tickets/card will be canceled in our system.

  If you need to check your balance in the booking system, please click here

  Use one of the following links

  How to contact us

  If you have any questions, please send us an email at svomrefundering@frederiksberg.dk. The refund will be transferred to your account with the text “Udbetaling fra Frederiksberg Kommune” (Payment from The Municipality of Frederiksberg).