Sidste nyt

Frederiksberg Svømmehal forbliver kommunal

Frederiksberg Svømmehal bliver på kommunale hænder. Det besluttede Magistraten i Frederiksberg Kommune på et møde mandag.  

Frederiksberg Kommunes undersøgelse af, om det kan betale sig at sælge svømmehallen til en privat operatør er tilendebragt, og Magistraten besluttede mandag ikke at sælge hallen.

Det oplyser borgmester Jørgen Glenthøj (C):

”Det afgørende for mig har været, om vi fik et tilbud, som vi ikke kunne sige nej til. Og et tilbud, som vi var helt sikre på, ville give borgerne en bedre svømmehal. Både nu og i fremtiden” siger han.

I de seneste uger har mulige købere kunne afgive tilbud på Frederiksberg Svømmehal. Der var 3-4 seriøst interesserede bydere, men kun én af dem afgav konkret tilbud. Tilbuddet indeholder mange spændende tiltag såsom forøgelse af babybassinkapacitet, svømmekapacitet og ikke mindst wellnessområde. Imidlertid gjorde det forhold, at der kun var én byder og at det blev vurderet som usandsynligt, at der kunne opnås enighed om de økonomiske vilkår, at forvaltningen indstillede, at Frederiksberg Svømmehal forbliver i kommunal drift.

Formand for Kommunens Kultur- og Fritidsudvalg, Morten Jung (B), er glad for, at mulighederne er undersøgt:

”Jeg synes, vi har vist rettidig omhu, og vi har også turdet sætte spørgsmålstegn ved, om kommunen var den bedste til at drive svømmehallen videre i stedet for bare at køre på automatpiloten. Nu har vi undersøgt mulighederne – og så skal vi videre med at fremtidssikre svømmehallen – bl.a. med afsæt i de fine visioner og tanker som ledelsen og medarbejderne i Frederiksberg Svømmehal selv har leveret ind ifm. tilbudsprocessen,” siger han.

Yderligere oplysninger
Formand for Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Morten Jung, telefon 2898 2771.